آخرین مطالب
23
امروز
فروش نوروزی محصولات سایپا

فروش نوروزی محصولات سایپا آغاز شد + شرایط فروش نقد و اقساط به مناسبت نوروز 96

گروه خودروسازی سایپا به مناسبت نوروز 1396، شرایط فروش نقدی و اقساطی محصولات خود را منتشر کرد. شرایط استثنایی فروش نوروزی محصولات سایپا از روز دوشنبه دوم اسفند 1395 به مدت محدود آغاز شده است. طبق این بخشنامه، در صورت افزایش هزینه‌‌های متفرقه مانند بیمه شخص ثالث و مالیات، مبلغ مورد نظر در زمان تحویل خودرو از مشتری دریافت می‌شود. در ادامه، جزئیات بخشنامه فروش نوروزی محصولات سایپا را مشاهده خواهید کرد.

شرایط فروش نوروزی محصولات سایپا به صورت نقدی و اعتباری

فروش نوروزی محصولات سایپا

  • پرداخت وجه از طریق حواله، POS و درگاه صورت می‌گیرد.
  • قیمت خودرو در شرایط پیش فروش با قیمت روز محاسبه خواهد شد.
  • در ثبت نام‌ها با قیمت روز، مابقی قیمت خودرو بر اساس قیمت زمان تحویل مشخص می‌شود.
  • در روش‌های پیش فروش، رنگ‌های انتخابی مشتریان پیشنهادی بوده و رنگ‌های قابل تحویل بر اساس برنامه مشخص می‌شود.
  • زمان تحویل فروش فوری یا نقدی، حداکثر 30 روز خواهد بود.
  • منظور از بیمه بدنه رایگان در برخی از شرایط اعلام شده، بیمه بدنه عادی (با شرح خدمات سایپا یدک) است.
  • تمامی روش‌های فروش اعتباری دارای بیمه بدنه عادی هستند که وجه آن به قیمت خودرو اضافه می‌شود.

1. فروش فوری نقدی گروه پراید

خودرو قیمت (تومان) رنگ‌های ثبت نام شرایط ویژه
پراید 131 20 میلیون و 696 هزار سفید- نقره‌ای متالیک- نوک‌ مدادی متالیک- مشکی متالیک- آبی تیره متالیک بیمه بدنه رایگان + مدل 96
پراید 132 20 میلیون و 596 هزار سفید- نوک مدادی متالیک
پراید 111 20 میلیون و 926 هزار سفید- نوک مدادی متالیک- مشکی متالیک- آبی تیره متالیک

2. پیش فروش نقدی گروه پراید

خودرو پیش پرداخت سود انصراف شرایط ویژه سود مشارکت زمان تحویل
سایپا 131 

سایپا 111

 

سایپا 132

6 میلیون تومان 15 درصد بیمه بدنه رایگان 25 درصد اردیبهشت 96
خرداد 96
27 درصد تیر 96
مرداد 96
شهریور 96

3. پیش فروش اعتباری گروه پراید

الف) با تسهیلات 7 میلیون تومانی

خودرو پیش پرداخت نحوه بازپرداخت سود انصراف سود مشارکت موعد تحویل
سایپا 131 

سایپا 111

 

سایپا 132

7 میلیون تومان 3 چک 3 ماهه نرخ 0 درصد 15 درصد 20 درصد خرداد 96
22 درصد تیر 96 تا شهریور 96

ب) با تسهیلات 10 میلیون تومانی

خودرو پیش پرداخت نحوه بازپرداخت سود انصراف سود مشارکت موعد تحویل
سایپا 131 

سایپا 111

 

سایپا 132

8 میلیون تومان 3 چک 4 ماهه با نرخ 11 درصد-4چک 6 ماهه با نرخ 18 درصد 15 درصد 20 درصد خرداد 96
22 درصد تیر 96 تا شهریور 96

ج) با تسهیلات 12 میلیون تومانی

خودرو پیش پرداخت نحوه بازپرداخت سود انصراف سود مشارکت موعد تحویل
سایپا 131 

سایپا 111

 

سایپا 132

8 میلیون تومان 3 چک 4 ماهه با نرخ 13 درصد-4 چک 6 ماهه با نرخ 18 درصد 15 درصد 18 درصد خرداد 96
20 درصد تیر 96 تا شهریور 96

4. فروش فوری نقدی گروه تیبا

خودرو قیمت خودرو (تومان)
رنگ‌های ثبت نام شرایط ویژه
تیبا بنزینی 24 میلیون و 856 هزار سفید- نوک مدادی متالیک- مشکی متالیک- آبی تیره متالیک بیمه بدنه رایگان + مدل 96
تیبا دوگانه سوز 26 میلیون و 356 هزار سفید- نوک مدادی متالیک- مشکی متالیک- آبی تیره متالیک
تیبا 2 27 میلیون و 346 هزار سفید- نوک مدادی متالیک- مشکی متالیک- آبی روشن متالیک- اطلسی متالیک- مسی تیره متالیک- قهوه‌ای تیره متالیک- قرمز متالیک

5. پیش فروش نقدی گروه تیبا

خودرو پیش پرداخت سود انصراف شرایط ویژه سود مشارکت موعد تحویل
تیبا بنزینی 7 میلیون تومان 15 درصد بیمه بدنه رایگان 27 درصد اردیبهشت 96 تا تیر 96
تیبا 2 7 میلیون تومان 15 درصد بیمه بدنه رایگان 27 درصد

6. پیش فروش اعتباری گروه تیبا

الف) با تسهیلات 10 میلیون تومانی

خودرو پیش پرداخت نحوه بازپرداخت سود انصراف سود مشارکت موعد تحویل
تیبا بنزینی 

تیبا دوگانه

 

تیبا 2

9 میلیون تومان 3 چک 3 ماهه با نرخ 0 درصد-3 چک 4 ماهه با نرخ 10 درصد-

4 چک 6 ماهه با نرخ 18 درصد

15 درصد 22 درصد اردیبهشت و خرداد 96
24 درصد تیر 96 تا شهریور 96

ب) با تسهیلات 12 میلیون تومانی

خودرو پیش پرداخت نحوه بازپرداخت سود انصراف سود مشارکت موعد تحویل
تیبا بنزینی 

تیبا دوگانه

9 میلیون تومان 3 چک 4 ماهه با نرخ 10 درصد-4 چک 6 ماهه با نرخ 18 درصد 15 درصد 22 درصد اردیبهشت و خرداد 96
24 درصد تیر تا شهریور 96

ج) با تسهیلات 13 میلیون تومانی

خودرو پیش پرداخت نحوه بازپرداخت سود انصراف سود مشارکت موعد تحویل
تیبا بنزینی 

تیبا دوگانه

 

تیبا 2

9 میلیون تومان 3 چک 4 ماهه با نرخ 10 درصد-4 چک 6 ماهه با نرخ 18 درصد 15 درصد 20 درصد اردیبهشت و خرداد 96
22 درصد تیر تا شهریور 96

د) با تسهیلات 16 میلیون تومانی

خودرو پیش پرداخت نحوه بازپرداخت سود انصراف سود مشارکت موعد تحویل
تیبا 2 9 میلیون تومان 4 چک 6 ماهه با نرخ 18 درصد 15 درصد 18 درصد اردیبهشت و خرداد 96
20 درصد تیر تا شهریور 96

7. فروش فوری نقدی ساینا EX

خودرو قیمت خودرو رنگ‌های ثبت نام شرایط ویژه
ساینا ای ایکس 27 میلیون و 776 هزار تومان سفید- نوک مدادی متالیک- مشکی متالیک- آبی تیره متالیک بیمه بدنه رایگان + مدل 96

8. پیش فروش نقدی ساینا EX

خودرو پیش پرداخت سود انصراف شرایط ویژه سود مشارکت زمان تحویل
ساینا ای ایکس 8 میلیون تومان 15 درصد بیمه بدنه رایگان 25 درصد اردیبهشت و خرداد 96
27 درصد تیر تا شهریور 96

9. پیش فروش اعتباری ساینا EX

الف) با تسهیلات 10 میلیون تومانی

خودرو پیش پرداخت نحوه بازپرداخت سود انصراف سود مشارکت موعد تحویل
ساینا ای ایکس 9 میلیون تومان 3 چک 3 ماهه با نرخ 10 درصد-4 چک 6 ماهه با نرخ 18 درصد 15 درصد 18 درصد اردیبهشت 96 تا شهریور 96

ب) با تسهیلات 12 میلیون تومانی

خودرو پیش پرداخت نحوه بازپرداخت سود انصراف سود مشارکت موعد تحویل
ساینا ای ایکس 9 میلیون تومان 3 چک 3 ماهه با نرخ 10 درصد-4 چک 6 ماهه با نرخ 18 درصد 15 درصد 18 درصد اردیبهشت 96 تا شهریور 96

10. فروش فوری نقدی سراتو 2000

خودرو قیمت رنگ‌های ثبت نام شرایط ویژه
سراتو 2000 90 میلیون و 966 هزار تومان سفید- نوک مدادی متالیک- مشکی متالیک- قهوه‌ای تیره متالیک کارت 5 ستاره

11. پیش فروش نقدی سراتو 2000

خودرو پیش پرداخت سود انصراف شرایط ویژه سود مشارکت موعد تحویل
سراتو 2000 40 میلیون تومان 15 درصد کارت 5 ستاره رایگان 26 درصد اردیبهشت و خرداد 96

12. پیش فروش اعتباری سراتو 2000 با تسهیلات 40 میلیون تومانی

خودرو پیش پرداخت سود انصراف نحوه بازپرداخت سود مشارکت موعد تحویل
سراتو 2000 40 میلیون تومان 15 درصد 3 چک 3 ماهه نرخ 0 درصد-3 چک 5 ماهه با نرخ 10 درصد 18 درصد اردیبهشت و خرداد 96
22 درصد تیر تا شهریور 96

13. فروش فوری نقدی چانگان CS35

خودرو قیمت رنگ‌های ثبت نام شرایط ویژه
چانگان سی اس 35 64 میلیون و 26 هزار تومان سفید مدل 96

14. پیش فروش نقدی چانگان CS35

خودرو پیش پرداخت سود انصراف سود مشارکت موعد تحویل
چانگان سی اس 35 35 میلیون تومان 15 درصد 20 درصد اردیبهشت و خرداد 96

15. پیش فروش اعتباری چانگان CS35

الف) با تسهیلات 25 میلیون تومانی

خودرو پیش پرداخت نحوه بازپرداخت سود انصراف سود مشارکت موعد تحویل
چانگان سی اس 35 35 میلیون تومان 3 چک 4 ماهه با نرخ 21 درصد-3 چک 6 ماهه با نرخ 21 درصد-

4 چک 6 ماهه با نرخ 21 درصد

15 درصد 18 درصد اردیبهشت و خرداد 96
22 درصد تیر تا شهریور 96

ب) با تسهیلات 30 میلیون تومانی

خودرو پیش پرداخت سود انصراف نحوه بازپرداخت سود مشارکت موعد تحویل
چانگان سی اس 35 30 میلیون تومان 15 درصد 3 چک 4 ماهه با نرخ 21 درصد-3 چک 6 ماهه با نره 21 درصد-

4 چک 6 ماهه با نرخ 21 درصد

 

22 درصد تیر و شهریور 96

16. فروش فوری نقدی آریو 1600

خودرو قیمت رنگ‌های ثبت نام شرایط ویژه
آریو 1600 54 میلیون و 636 هزار تومان سفید کارت 3 ستاره + مدل 96

17. پیش فروش نقدی آریو 1600

خودرو پیش پرداخت شرایط ویژه سود انصراف سود مشارکت موعد تحویل
آریو 1600 15 میلیون تومان کارت 3 ستاره رایگان 15 درصد 20 درصد اردیبهشت و خرداد 96

18. پیش فروش اعتباری آریو 1600 با تسهیلات 15، 20 یا 25 میلیون تومانی

خودرو پیش پرداخت سود انصراف نحوه بازپرداخت سود مشارکت موعد تحویل
آریو 1600 15 میلیون تومان 15 درصد 3 چک 4 ماهه نرخ 0 درصد-3 چک 5 ماهه نرخ 5 درصد-

3 چک 6 ماهه نرخ 8 درصد-

4 چک 6 ماهه نرخ 12 درصد

18 درصد اردیبهشت و خرداد 96
22 درصد تیر تا شهریور 96

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*