آخرین مطالب
0
امروز

چند گيگابايت اطلاعات يک انسان را مي سازد ؟!

چه مقدار اطلاعات در درون یک انسان ذخیره شده است؟ البته نیازی نیست سراغ ارقام نجومی بروید، به آن اندازه ای هم که شما فکر می کنید، نیست. تمام فضایی که نیاز دارید 1.5 گیگابایت برای ذخیره سازی تمام کدهای ژنتیک تان می باشد. این رقم را Veritasium در آخرین تحقیق خود در زمینه بهره برداری از مغز محاسبه کرده است که در آن با استفاده از بیت ها به بررسی  ملکولهایی که کد ژنتیک یک فرد را تشکیل می دهند پرداخته است.

البته ما تعداد بسیار زیادی سلول (حدود 40 هزار میلیارد) در بدن خود داریم و هر کدام از این سلول ها حاوی  1.5 گیگابایت کدهای ژنتیک هستند. بنابراین یک انسان در مجموع حدود 60 زتا بایت ZB (عدد 60 با 21 صفر پشت آن) اطلاعات دارد، که رقم بسیار بزرگی است. Veritasium پیش بینی کرده که  در سال 2020 ،تمام اطلاعات دیجیتال در جهان تنها به  40 زتا بایت خواهد رسید. پس آنطور که پیداست برای ایجاد یک انسان مقدار بسیار زیادی اطلاعات لازم است.

اما 99.9 درصد اطلاعات ژنتیکی ما با دیگر افراد کره زمین مشترک است. آنچه که ما را به فردی یکتا تبدیل می کند چیزی بسیار بسیار کمتر از یک ZB است. در واقع اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم چیزی کمتر از یک مگابایت باعث تمایز افراد از یکدیگر شده است.

بنابراین به  رقم معقول  1.5GB اطلاعات برای کدهای ژنتیکی مان می رسیم. حجمی سرسام آور از اطلاعات به اندازه 60 زتا بایت در بدن ما درجریان است و تنها یک مگابایت ناچیز باعث تمایز ما از دیگر افراد کره زمین شده است!

منبع : gizmodo

 

How many gigabytes does it take to make a human?

How much information is stored inside a human? Not as much as you think. All you need is a mere 1.5 gigabytes to fit your entire genetic code. Veritasium did the math in his latest brain tapping video and cooked up that number using bits to understand the molecules that make up a person's genetic code.

Of course, we have a lot of cells in our body (around 40 trillion) and each of those cells contain the full 1.5 GB of our genetic code. So a real person has about 60 zettabytes (60 with 21 zeroes after) of information in total. Thats huge. Veritasium says that in the year 2020, all the digital information in the world will only tally up to 40 ZB. So turns out, there's a lot of information necessary to make a person.

But! 99.9% of our genetic information is shared with everyone else on Earth. What makes us unique is much, much smaller than a ZB. In fact, it takes less than a megabyte to make a person different from the next.

So there it is. A reasonable 1.5GB of information for our genetic code. A ridiculous 60ZB flowing in all our bodies. And an embarrassingly tiny megabyte that makes us believe we're a unique snowflake.

 

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*