محققان یکصد و سیزدهمین عنصر گریزان جدول تناوبی را شناسایی کردند

 محققان ژاپنی از شناسایی قطعی یکصد و سیزدهمین عنصر گریزان جدول تناوبی خبر دادند که می‌تواند حق انتخاب نام این عنصر را برای این کشور به همراه داشته باشد.زنجیره ای از شش واپاشی آلفا متوالی در آزمایشات صورت گرفته در مرکز پرتو رادیو ایزوتوپ RIKEN‌ در نزدیکی توکیو منجر به شناسایی قطعی عنصر سنگین ۱۱۳ جدول تناوبی شده است.

 عناصر فوق سنگین در طبیعت ایجاد نمی‌شوند و تولید آنها تنها از طریق آزمایشات مربوط به رآکتورهای هسته‌ای یا شتاب دهنده ذرات از طرق فرایند همجوشی هسته ای یا جذب نوترون صورت می گیرد.در آزمایشات صورت گرفته در ماه آگوست (مرداد) در شتاب دهنده خطی RIKEN‌، یک یون بسیار سنگین بدنبال زنجیره‌ای از شش واپاشی متوالی آلفا ایجاد شد که بعنوان محصولات ایزوتوپ عنصر ۱۱۳ شناسایی شده‌اند.

«کایسوکه موریتا» سرپرست تیم تحقیقاتی این مرکز تأکید می کند: بیش از ۹ سال برای بررسی و شناسایی داده‌های قطعی عنصر ۱۱۳ زمان صرف کردیم و اکنون با کشف شش مرحله زنجیره واپاشی آلفا، حق نامگذاری این عنصر به ما تعلق می گیرد.

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*