دانشمندان آهنگ ميکروبي ساختند!

 زيست‌شناسان محاسباتي آزمايشگاه ملي آرگون ايلينويز توانسته‌اند با تبديل اطلاعات از جلبك‌هاي سبزآبي به نت‌هاي موسيقي، يك قطعه موسيقي ميكروبي توليد كنند.اين موسيقي در حقيقت راهي براي بررسي الگوها در خوانش‌هاي نمونه‌هاي ميكروبي جمع‌آوري شده در غرب كانال انگليس بوده است.

 محققان ، آهنگ‌هاي متفاوتي را براي ارائه جنبه‌هاي مختلف اطلاعات خود ساخته‌اند. براي مثال موسيقي «شكوفه» چگونگي تولد گاه به گاه گونه‌هاي جلبك را به نمايش گذاشته كه در دوره‌هاي زماني كوچك به جمعيت بزرگي تبديل مي‌شوند.به گفته محققان، اين نغمه در حقيقت فراواني گونه‌هاي ميكروبي است. نتهاي پائين با جمعيت كمتر و نتهاي بالا با وفور بيشتر مرتبط هستند.

توالي آکورد از پارامترهاي فيزيكي مانند طول روز و تمركز كلوروفيل در آب گرفته شده است. با تركيب اين دو، يك نت در اكتاو انتخاب شده مشخص مي‌شود كه با آكورد مرتبط با پارامترهاي فيزيكي هماهنگي دارد.آهنگ ديگر موسوم به «موسیقی بلوز برای ال» به تأثير تغييرات فصلي بر جمعيت جلبك‌ها پرداخته و از نت‌هاي پارامترهايي مانند دما و تمركز مواد شيميايي مؤثر بر فراواني جلبك‌ها، نقشه‌برداري مي‌كند.
به گفته محققان، نتايج موسيقايي در اين آهنگها در حقيقت براي نمايش ارتباطات ميان پارامترها و مفهوم ساختن مجموعه بزرگی از داده‌ها مفيد بوده است بويژه اين كه اين موجودات از صداي بدي هم برخوردار نيستند.از اين الگوريتم مورد استفاده بر روي جلبك‌ها همچنين مي‌توان در تبديل طيف وسيعي از مجموعه داده‌ها به شكل موسيقايي استفاده كرد. در حال حاضر محققان اين الگوريتم را براي سنجش هم‌زيستي ميان باكتري خاك و گياهان مورد استفاده قرار داده‌اند.
اين اولين بار نيست كه دانشمندان سنجش‌ها را به موسيقي تبديل كرده‌اند. چندي پيش نيز ستاره‌شناسان اطلاعات ستاره‌اي بدست آمده از تلسكوپ فضايي كپلر ناسا را به آهنگ‌هاي سبك تبديل كرده و از خوانش‌هاي شتاب دهنده ذرات برخورد دهنده بزرگ هادروني براي ساخت يك قطعه موسيقايي در مورد ذره بوزون هيگز استفاده شد.

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*