پیام رسان های داخلی

برترین پیام رسان های داخلی برای مکاتبات اداری معرفی شدند

شورای عالی فضای مجازی کشور لیست برترین پیام رسان های داخلی را برای انجام مکاتبات و ارائه خدمات اداری و استفاده نهادها و موسسه‌های دولتی، عمومی و غیردولتی منتشر کرد.

مدتی قبل شورای عالی فضای مجازی کشور مصوبه سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را به تصویب رساند که بر اساس بند ۱۱ این مصوبه استفاده از پیام رسان های خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است. در بند ۷ این مصوبه نیز تاکید شده است کلیه نهادها و موسسه‌ها دولتی، عمومی و غیردولتی می‌بایست فقط از پیام رسان های داخلی با بیش از ۱ میلیون کاربر فعال استفاده کنند.

لیست برترین پیام رسان های داخلی

با توجه به ممنوع بودن استفاده از پیام رسان های خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری، شورای عالی فضای مجازی کشور پس از بررسی‌های متعدد، سرانجام از میان تمامی پیام رسان های بومی سه پیام رسان بله، سروش و گپ را برای انجام مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری و همچنین انجام تبلیغات توسط نهادها و موسسه‌های دولتی، عمومی و غیردولتی مناسب دانست.

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*

۲ دیدگاه