شرایط فروش محصولات چری

شرایط فروش محصولات چری مدیران خودرو در مهر 98

شرایط فروش محصولات چری مدیران خودرو در مهر 98 اعلام شد. شرکت مدیران خودرو چری آریزو 5، چری تیگو 5 و چری تیگو 7 را با اقساط 60 ماهه در مهر 98 به مشتریان عرضه می‌کند.

شرکت مدیران خودرو به عنوان نماینده رسمی محصولات چری در ایران، در ادامه طرح‌های فروش محصولات خود خودروهای چری آریزو 5، چری تیگو 5 و چری تیگو 7 را با اقساط 60 ماهه به فروش می‌رساند. در این طرح فروش، خودروها با مدل سال 1398 به مشتریان عرضه می‌شوند و در این بخشنامه فروش نرخ سود تسهیلات 21 درصد در نظر گرفته شده است. در ادامه جزئیات شرایط فروش محصولات چری مدیران خودرو در مهر 98 را مشاهده می‌کنید:

شرایط فروش محصولات چری مدیران خودرو – مهر 98

در این بخشنامه فروش نرخ سود تسهیلات 21 درصد در نظر گرفته شده است

موعد تحویل خودرو چری آریزو 5 حدود 45 روز کاری و موعد تحویل تیگو 5 و تیگو 7 حدود 30 روز کاری اعلام شده است.

نام خودرو مبلغ خودرو جمع مبالغ پرداختی (بیمه+مالیات+40 درصد مبلغ خودرو) مدت و دوره پرداخت مبلغ هر قسط
چری آریزو 5 MT 198 میلیون و 700 هزار تومان 82 میلیون و 596 هزار و 56 تومان 12 ماهه (4 چک 3 ماهه) 33 میلیون و 817 هزار تومان
84 میلیون و 195 هزار و 800 تومان 24 ماهه (8 چک 3 ماهه) 18 میلیون و 632 هزار و 800 تومان
85 میلیون و 632 هزار و 300 تومان 36 ماهه (12 چک 3 ماهه) 13 میلیون و 641 هزار و 400 تومان
87 میلیو نو 83 هزار و 100 تومان 48 ماهه (16 چک 3 ماهه) 11 میلیون و 197 هزار و 100 تومان
88 میلیون و 518 هزار و 800 تومان 60  ماهه (20 چک 3 ماهه) 99 میلیون و 770 هزار و 400 تومان
تیگو 5 IL 312 میلیون و 900 هزار تومان 129 میلیون و 716 هزار و 98 تومان 12 ماهه (4 چک 3 ماهه) 53 میلیون و 252 هزار و 800 تومان
132 میلیو ن و 160 هزار و 100 تومان 24 ماهه (8 چک 3 ماهه) 29 میلیون و 341 هزار و 800 تومان
134 میلیون و 397 هزار و   100  تومان 36 ماهه (12 چک 3 ماهه) 21 میلیون و 481 هزار و 600 تومان
136 میلیون و 669 هزار و 100 تومان 48 ماهه (16 چک 3 ماهه) 17 میلیون و 632 هزار و 400 تومان
139 میلیون و 21 هزار و 800 تومان 60  ماهه (20 چک 3 ماهه) 15 میلیون و 385 هزار و 800 تومان
تیگو 7 IE 437 میلیون و 300 هزار تومان 181 میلیون و 44 هزار و 719 تومان 12 ماهه (4 چک 3 ماهه) 74 میلیون و 424 هزار و 500 تومان
184 میلیون و 408 هزار و 400 تومان 24 ماهه (8 چک 3 ماهه) 41 میلیون و 7 هزار و 200 تومان
187 میلیون و 517 هزار و 400 تومان 36 ماهه (12 چک 3 ماهه) 30 میلیون و 22 هزار تومان
190 میلیون و 684 هزار تومان 48 ماهه (16 چک 3 ماهه) 24 میلیون و 642 هزار و 500 تومان
193 میلیون و 966 هزار و 800 تومان 60  ماهه (20 چک 3 ماهه) 21 میلیون و 502 هزار و 700 تومان
آریزو 5 TE 246 میلیون و 600 هزار تومان 126 میلیون و 721 هزار و 290 تومان 12 ماهه (4 چک 3 ماهه) 34 میلیون و 974 هزار و 300 تومان
128 میلیون و 418 هزار و 400 تومان 24 ماهه (8 چک 3 ماهه) 19 میلیون و 270 هزار و 500 تومان
129 میلیون و 918 هزار و 300 تومان 36 ماهه (12 چک 3 ماهه) 14 میلیون و 8 هزار و 300 تومان
131 میلیون و 425 هزار و 800 تومان 48 ماهه (16 چک 3 ماهه) 11 میلیون و 508 هزار و 300 تومان
132 میلیون و 980 هزار و 100 تومان 60  ماهه (20 چک 3 ماهه) 10 میلیون و 104 هزار  و 800 تومان