صدای مخوف

راز صدای مخوف شنیده شده در اطراف کره زمین فاش شد!

مدتها بود که صدایی شبیه به صدای هووووم در اطراف زمین شنیده می شد. منشا این صدای مخوف نامشخص بود، اما اخیرا عامل تولید این صدا توسط دانشمندان معلوم گردید.

مدتها بود که صدایی شبیه به صدای هووووم در اطراف زمن شنیده می شد و دانشمندان را بسیار حیرت زده کرده بود. عامل تولید این صدای مخوف نامعلوم بود، اما در نهایت راز تولید این صدا توسط دانشمندان مشخص شد.

پژوهشگران احتمال می دهند منشا این صدای مخوف و مرموز به پدیده های زمین شناختی باز گردد. اما این پدیده زمین شناختی چیست که می تواند چنین صدایی را در اطراف زمین پراکنده کند؟ بر اساس تحقیقات جدید پژوهشگران، در زیر اقیانوس هند مخازن عظیمی از ماگما وجود داشته که در اعماق زیر اقیانوس فعال هستند و صدای ایجاد شده ناشی از فعالیت ماگما بوده است.

از چند ماه پیش گزارش های متعددی از شنیدن این صدای مخوف مخابره شد، تا اینکه در این میان آتشفشان زیر آبی جزیره مایوت فعال شد. این جزیره بین ماداگاسکار و موزامبیک در اقیانوس هند واقع شده است.

صدای مخوف

پژوهشگران عقیده دارند که ماگمای موجود در مخازن زیر اقیانوسی با گستره 3۵ کیلومتر، به تدریج خود را به سمت پوسته زمین رساندند  و در نهایت سر از کف آقیانوس در آوردند که در این مرحله به شکل آتشفشان خود را نمایش دادند. تنها چند هفته طول کشید تا ماگما خود را از گوشته بالایی زمین به کف اقیانوس برساند و منجر به شکل گیری آتشفشان شود.

پیشینه شکل گیری صدای مخوف

همه چیز از سال ۲۰۱۸ شروع شد. زمانیکه آتشفشان های متعدد در نزدیک جزیره مایوت گزارش و ردیابی شد. حتی زمین لرزه هایی با قدرت بالاتر از ۵ ریشتر ردیابی شد که در منطقه سابقه نداشته است. در ماه نوامبر این سال بود که صداهای مهیبی در اطراف به گوش می رسید. در مواردی این صدای هوووم مانند تا ۴۰ دقیقه به درازا  می کشید و در سراسر کره زمین پراکنده می شد. این صدای مخوف در حدود ۴۰۰ بار در سراسر زمین شنیده شد.

در سال ۲۰۱۹مشخص شد که در جزیره مایوت یک آتشفشان متولد شده است  که ۵ کیلومتر دراز و در حدود یک کیلومتر ارتفاع دارد. لذا صداهای مرمزو به فعالیت آتشفشان نسبت داده شد.

صدای مخوف

در واقع دهلیزهای در حال خشک شدن ماگما در این ناحیه این صدارا ایجاد می کردند و همین موضوع باعث شده بود تا جزیره چندین اینچ جابجا شود.

اطلاعت مربوط به وضعیت جزیره مایوت ناچیز بود و لذا دانشمندان دست به جمع آوری اطلاعات پراکنده زدند. آنان پس از آنالیز این اطلاعات اعلام کردند که دو فاز مهم منجر به شکل گیری آتشفشان شده است؛ در ابتدا ماگما از مخزنی به طول15 کیلومتر به صورت مورب به سمت بالا جریان پیدا کرد، خود را به بستر دریا رساند و منجر به فوران زیر دریایی شد. با جابجایی ماگما، زمین لرزه های پرانرژی در طول مسیر خود به سطح ایجاد کرد. در واقع هر جا که ماگما حرکت می کرد در همانجا زمین لرزه شکل می گرفت.

در مرحله بعدی ، مسیر ماگما به بزرگراه عظیمی تبدیل شد که به ماگما اجازه می داد تا از مخزن به سمت بستر دریا، جایی که این آتشفشان را ساخته است، بیرون برود. با تخلیه مخزن، مایوت تقریبا 8 اینچ (20 سانتی متر) فرو نشست.

هنگامی که زمین لرزه های مربوط به آتشفشان، صفحات تکتونیکی این منطقه خاص را در بالای مخزن تکان داد، این موضوع منجر به شکل گیری سیگنال ها و صدای مخوف شد.

بطور کلی برآورد می شود که در حدود یک و نیم کیلومتر مربع ماگما از داخل مخازن به بیرون پرتاب شده باشد. این حداقل برآورد است و احتمال می رود میزان ماگما بسیار بیشتر از این رقم باشد.

هر چند که آتشفشان به طور کامل شکل گرفته است، اما احتمال دارد که زمین لرزه ها همچنان ادامه پیدا کند. هنوز نمی توان امکان بروز زمین لرزه های بزرگ را منتفی دانست. احتمال دارد پوسته زمین قرار گرفته بر روی ذخایر عظیم ماگما از بین برود و زمین لرزه های به مراتب بزرگتری را در پی داشته باشد. به هر حال هنوز شرایط جزیره مایوت نامشخص است.