قیمت بیمه شخص ثالث

قیمت بیمه شخص ثالث برای انواع خودرو در سال 99 افزایش پیدا کرد + جدول

شورای عالی بیمه اعلام کرد قیمت بیمه شخص ثالث در سال 99 حدود 3 درصد نسبت به سال 98 افزایش پیدا کرد. در ادامه جدول قیمت بیمه شخص ثالث در سال 99 را بررسی می‌کنیم.

قیمت بیمه شخص ثالث در سال 99 برای انواع خودرو اعلام شد که طبق اعلام شورای عالی بیمه، نرخ این نوع از بیمه در سال 99 نسبت به سال 98 با 3 درصد افزایش همراه بوده است. در ادامه جزئیات قیمتی بیمه شخص ثالث در سال 99 را بررسی می‌کنیم.

قیمت بیمه شخص ثالث در سال 99

حقوق بیمه سالیانه انواع وسایل نقلیه برای بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال 99 به شرح زیر است.

گفتی است برای تعهدات بدنه (دیه) حدود 440 میلیون تومان و برای تعهدات مالی مبلغ 11 میلیون تومانی در نظر گرفته شده است.

توضیحات:

  1. تعرفه حق بیمه آمبولانس، وسایل نقلیه ویژه حمل خون، حمل وسایل رادیولوژی و آتش‌نشانی، با توجه به نوع و ظرفیت آنها بر اساس تعرفه وسایل نقلیه مشابه محاسبه خواهد شد.
  2. نحوه اعمال سایر تخفیف‌ها و اضافه نرخ‌های حق بیمه این پوشش، تابع ضوابط مندرج در آیین نامه اجرای ماده (18) قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و اصلاحیه آن وفق تصویب نامه شماره 65485/ت55299ه مورخ 25 مرداد 98 هیئت محترم وزیران و با رعایت بخشنامه شماره 96/400/120058 مورخ 9 اسفند 98 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
  3. با توجه به این که وفق قانون، کسری پوشش بیمه نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدنی که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه باشد، بر عهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی قرار گرفته است. اخذ الحاقیه افزایش تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث برای کلیه بیمه نامه‌های صادره قبلی، منتفی است. معهذا در صورتی که بیمه‌گذاران برای جبران خسارت‌های مالی تقاضای افزایش تعهدات مالی را داشته باشند، شرکت‌های بیمه مکلفند با اخذ حق بیمه مربوط نسبت به صدور الحاقیه افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث اقدام کنند.
  4. بر اساس قانون، به حق بیمه هر خودرو مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.
وسیله نقلیه حق بیمه
سواری کمتر از 4 سیلندر 1 میلیون و 414 هزار و 200 تومان
پیکان، پراید و سمند 1 میلیون و 674 هزار و 700 تومان
سایر 4 سیلندرها 1 میلیون و 968 هزار و 700 تومان
بیش از 4 سیلندر 2 میلیون و 203 هزار و 200 تومان
مبلغ حق بیمه برای وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس، کاری و مسافرکش شخصی درون شهری، 10 درصد و سواری کرایه و مسافرکش شخصی برون شهری، 20 درصد بیشتر از حق بیمه وسایل نقلیه سواری مشابه است.
وسیله نقلیه حق بیمه
موتورسیکلت گازی 351 هزار و 100 تومان
دنده‌ای یک سیلندر 428 هزار و 900 تومان
دو سیلندر و به بالا 471 هزار و 200 تومان
دنده‌ای داری 3 چرخ یا ساید کار 506 هزار و 700 تومان
وسیله نقلیه حق بیمه
بارکش با ظرفیت بارگیری تا یک تن 1 میلیون و 732 هزار و 500 تومان
بیش از یک تن تا سه تن 2 میلیون و 86 هزار و 100 تومان
بیش از سه تن تا پنج تن 2 میلیون و 640 هزار و 600 تومان
بیش از پنج تن تا ده تن 3 میلیون و 383 هزار و 700 تومان
بیش از ده تن تا بیست تن 3 میلیون و 936  هزار و 700 تومان
بیش از بیست تن 4 میلیون و 172 هزار و 200 تومان
وسیله نقلیه حق بیمه
سایر کشاورزی 725 هزار و 900 تومان
راه‌سازی و ساختمانی 1 میلیون و 37 هزار و 100 تومان
حمل زباله و خیابان پاکن‌ها 1 میلیون و 685 هزار و 400 تومان
در صورتی که وسیله نقلیه بارکش برای حمل مواد منفجره به کار رود، 50 درصد و چنانچه برای حمل مواد سوختنی مایع و گازی شکل استفاده شود، 25 درصد به حق بیمه مربوط اضافه می‌شود.
وسیله نقلیه حق بیمه
اتوکار (استیشن، ون، مینی بوس و اتوبوس) 7 نفره با احتساب راننده 4 میلیون و 55 هزار تومان
9 نفره با احتساب راننده 4 میلیون و 172 هزار و 200 تومان
ون با ظرفیت 10 نفر با احتساب راننده 4 میلیون و 218 هزار و 700 تومان
مینی بوس 16 نفره با احتساب راننده 5 میلیون و 186 هزار و 400 تومان
مینی بوس 21 نفره با احتساب راننده 5 میلیون و 387 هزار و 400 تومان
اتوبوس 27 نفره با احتساب راننده و کمک 7 میلیون و 944 هزار و 400 تومان
اتوبوس 40 نفره با احتساب راننده و کمک 9 میلیون و 995 هزار و 100 تومان
اتوبوس 44 نفر با احتساب راننده و کمک 10 میلیون و 607 هزار و 400 تومان
به وسایل نقلیه عمومی شهری حمل مسافر با ظرفیت بیش از 6 نفر، 50 درصد تخفیف تعلق می‌گیرد.