تماشا کنید: در فضا چه اتفاقی برای بدن انسان می‌افتد؟

در زمین، نیروی گرانش یکی از عواملی است که روی بدن انسان به طور مداوم در حال اثر گذاریست. اما در فضا که گرانش صفر است، بدن متحمل تغییرات و واکنش های متفاوتی نسبت به زمین خواهد شد. پس در فضا چه اتفاقی برای بدن شما می‌افتد؟

در این رابطه، Leland Melvin به عنوان یک فضانورد می‌گوید:

شما یک اینچ بلند تر خواهید شد! همچنین قلبتان کوچک تر می‌شود در حالی که استخوان های شما حالت شکننده تری پیدا می‌کنند. بیناییتان ظعیف می‌شود. اما رفتن به فضا، ارزش تحمل همه‌ی این موارد را دارد.

در ویدیویی که در ادامه تماشا می کنید توضیح می دهد که در در فضا چه اتفاقی برای بدن انسان می‌افتد :

منبع: gizmodo