تماشا کنید: دانشمند شجاعی که برای علم در برابر گلوله ایستاد

Andreas Wahl یک دانشمند شجاع است که به قدرت فیزیک ایمان دارد و برای اثبات قوانین فیزیک حتی حاضر است از خود نیز در تست‌ها استفاده کند. به همین دلیل برای اثبات موضوعی حتی حاضر شده که به درون استخر رود و بدن خود را در برابر تفنگی قرار داده تا به او شلیک شود. در ادامه با گجت نیوز همراه باشید.

درحالی‌که Wahl در استخر شناور است، تفنگی به سمت او هدفگیری شده. او به وسیله‌ی یک طناب ماشه را می‌کشد تا گلوله شلیک شود. تمام این لحظات توسط دوربین صحنه آهسته ضبط شده است و می‌توان از زوایای مختلف، صحنه‌ی شلیک گلوله را مشاهده کرد.

البته علت اینکه Wahl احساس امنیت می‌کرد و حاضر شد این تست را انجام دهد این است که حرکت گلوله در آب نسبت به هوا سخت‌تر است زیرا مولکول‌های آب نسبت به مولکول‌های هوا به یک دیگر نزدیک‌تر هستند. به عبارتی به خاطر مقاوت کمتر در هوا، گلوله به راحتی می‌تواند هوا را بشکافد و عبور کند اما مقاومت بیشتر موجود در آب باعث می‌شود تا از سرعت گلوله کاسته شده و همچنین گرمای گلوله نیز زودتر کاهش یابد.

با انجام آزمایشات این چنینی، Wahl توانسته به اعتبار زیادی میان دانشمندان تبدیل شود و به عبارتی باید او را دانشمند بدلکار خواند. البته او ویدیوهای دیگری نیز ساخته که می‌توان به سقوط از ارتفاع بر روی یک طناب یا به آتش کشیدن بدن خود اشاره کرد. البته این ویدیوها برای NRK Viten تهیه می‌شوند که یک شبکه‌ی رسمی نروژی برای تجربیات و آزمایش‌های علمی‌ست.

نیاز است که بگویم انجام این آزمایش‌ها خطرناک بوده و آن‌ها را انجام ندهید. از تماشای ویدیو لذت ببرید:

منبع: Cnet