آرشیو نویسنده: امیرعباس کریمی

نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی افزایش خواهد یافت

افزایش نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی

رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره کسب و کارهای مجازی گفت همراه با گران شدن هزینه حمل و نقل عمومی، نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی نیز در سال جاری افزایش خواهد یافت.

متن کامل »