ضمیمه بایت

سیستم ایمنی خودروی BMW

در سال های اخیر، صنعت اتومبیل سازی پیشرفت فراوانی داشته و تغییرات و ارتقا سیستم ایمنی اتومبیل ها همواره یکی از مسائل مورد رقابت شرکت های بزرگ بوده است Active blindspot detection در قسمت پشت ماشین با کمک سنسور، موقعیت ترافیکی را کنترل و با اخطار مثلث روی آینه بیرونی ...

متن کامل »