ضمیمه کلیک

ویژگی‌های قوی‌ترین کارت گرافیکی جهان

دو کارت گرافیک GTX 590 و HD 6990 تقریبا هم‌زمان عرضه شدند که بسیار قوی و دارای توان مصرفی بالایی هستند، اما به گفته کارشناسان GTX 590 از نظر کارایی اندکی بهتر عمل می‌کند و می‌تواند عنوان قوی‌ترین کارت گرافیک جهان را در اختیار بگ

متن کامل »