یوفو و موجودات فضایی

دانشمند ایرانی تا یک ماه دیگر وجود موجودات فضایی را اثبات می‌کند!

اثبات وجود موجودات فضایی

این روزها دوباره پس از سال‌ها بحث درباره موجودات فضایی داغ شده و آخرین اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند یک دانشمند ایرانی قرار است تا یک ماه دیگر، وجود این موجودات را به صورت علمی اثبات کند!

متن کامل »