آبی

شناسایی جد همه چشم‌آبی‌ها در دریای سیاه!

  محققان دانشگاه کپنهاگ در مطالعات خود دریافتند که یک جهش ژنتیکی که بین شش تا ۱۰ هزار سال پیش به وجود آمده، مسؤول رنگ آبی چشمان انسان‌های کنونی در زمین است. این تیم که نتایج پژوهش آنها در مجله Human Genetics منتشر شده، توانسته‌اند یک جهش در ژن OCA2 ...

متن کامل »