آب در مریخ

دانشمندان در مریخ آب پیدا کردند!

اب در مریخ

جدیدترین تحقیقات دانشمندان و موسسات بزرگ فضایی جهان که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد در سیاره مریخ، آب وجود دارد. این موضوع نه تنها می‌تواند امکان زندگی در این سیاره را بیشتر کند، بلکه نشان می‌دهد در این سیاره، امکان وجود موجودات زنده (میکروارگانیسم‌ها) نیز وجود دارد.

متن کامل »