آزمایشکاه خانگی

Cue ، آزمایشگاه پزشکی کوچک و قدرتمند شما در خانه !

Cue یک جعبه پزشکی است که تقریباً همه وظایف رایج که شما انتظار دارید را فراهم می کند. با نمونه بزاق، خون یا مایع بینی، Cue قادر خواهد بود تا به درستی بگوید کمبود ویتامین یا آنفلوآنزا دارید.

متن کامل »