آژور

همکاری مایکروسافت و ادوبی در سرویس های ابری

همکاری مایکروسافت و ادوبی

شرکت های معروف مایکروسافت و ادوبی تفاهم نامه همکاری در سرویس های ابری امضا کردند. نتیجه ی همکاری مایکروسافت و ادوبی ، افزایش توانایی کاربران و تحلیل بهتر داده ها است.

متن کامل »