آی ام تی

راه‌اندازي سريع شبکه‌هاي نسل 4 در جهان

    به گفته دبير کل اتحاديه جهاني مخابرات بهره‌برداراني که فناوري‌هاي همساز با استاندارد آي‌ام‌تي پيشرفته را به سرعت راه‌اندازي کنند و خدمات خود را با قيمت‌هاي رقابتي عرضه کنند از مزاياي کامل موج آينده خدمات برخوردار خواهند شد. دبير کل اتحاديه جهاني مخابرات گفت: اگر بخواهيم معجزه‌ ارتباطات ...

متن کامل »