ابرازنگرانی

نگرانی اتحادیه اروپا از قوانین جدید گوگل

  اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی عمیق، از گوگل خواست که اجرای سیاستگذاری جدید خود را در خصوص حریم شخصی کاربران به تاخیر اندازد. سیاست جدید بزرگترین جستجوگر دنیا هنوز مورد بحث مقامات اروپا است به طوری که اروپا اعلام کرده است نسبت به اجرای این طرح “عمیقاً نگران” است ...

متن کامل »