استاد علوم ارتباطات

مصاحبه / شبکه‌های اجتماعی تا زمان نیاز مردم مورد استفاده قرار می‌گیرند

    محسنیان‌راد: تمام تحولات حوزه شبکه‌های مجازی اجتماعی در ادامه شبکه‌های اجتماعی ادوار گذشته هستند که در مشرق زمین هنوز هم باپرجا و پرقدرت است.   دکتر محسنیان‌راد معتقد است: هر یک از سه نسل شبکه اجتماعی، با توجه به کارکردشان تا زمان نیاز مردم، مورد استفاده قرار می‌گیرند. ...

متن کامل »