استانداردهای اسلحه های هوشمند

دستورالعمل رسمی دولت آمریکا برای تولید اسلحه های هوشمند منتشر شد

اسلحه های هوشمند

تابستان سال جاری بود که وزارت دادگستری، لیستی از مشخصات فنی مربوط به اسلحه های هوشمند (Smart Guns) را در اختیار سازندگان قرار داد. درواقع هدف اصلی نهادهای قانون‌گذاری از انتشار این پیش‌نویس، توسعه تکنولوژی ایمنی تاپنچه‌ها بود. سازندگان نیز برای اجرای این قانون باید برخی ویژگی‌ها همچون باتری‌ها قابل تعویض ...

متن کامل »