اسکرین شات های اندروید لالی پاپ

اندروید ۵ لالی پاپ را در قاب تصویر ببینید ( بروزرسانی : ست کامل تصاویر پس زمینه )

در مقاله ی قبلی، به بررسی و مقایسه ی اندروید لالی پاپ پرداختم، اما در این پست ، به تقاضای یکی از دوستان در کامنت ها، اسکرین شات های صفحات مختلف اندروید لالی پاپ را گذاشته ایم.

متن کامل »