اسکلت 12 هزار ساله

کشف یک اسکلت 12 هزار ساله در اعماق اقیانوس : آيا منشأ نخستین ساکنان آمریکا پيدا خواهد شد ؟

تصور بیشتر دانشمندان این است که بین ۲۶ هزار تا ۱۸ هزار سال پیش، ساکنان باستانی سیبری از طریق تنگه برینگ که پلی بین آسیا و شمال آمریکا بود، خود را به آمریکا رسانده‌اند و همه بومی‌های آمریکا اصل و نصبشان به همین سیبریایی‌ها برمی‌گردد.

متن کامل »