انسانهای اولیه

آیا رد پای گرفتار در مواد مذاب آتش فشانی متعلق به انسان نئاندرتال است؟

انسان نئاندرتال

احتمالا رد پای انسان نئاندرتال توسط یک آتشفشان به ثبت رسیده، در واقع انسان نئاندرتال قبل از سرد شدن کامل مواد خارج شده از دهانه آتشفشان، بر روی آن قدم گذاشته و رد پایش پس از سرد شدن تبدیل به اثری جاودانه شده است.

متن کامل »

کشف چنگال عقاب تراش خورده توسط انسان نئاندرتال دانشمندان را بهت زده کرد

انسان نئاندرتال

انسان های مدرن گاها برای تحقیر یکدیگر از واژه انسان نئاندرتال استفاده می کنند، اما کشف چنگال عقاب تراش خورده توسط انسان نئاندرتال نشان می دهد که آنها به دلیل تکامل فکری، دارای یک سیستم سمبلیک و معنایی پیچیده و غنی بوده اند.

متن کامل »

انسان های نئاندرتال گوژ پشت نبوده اند

نئاندرتال

به نظر می رسد تاکنون تصور غلطی در خصوص شمایل و ظاهر انسان های نئاندرتال داشته ایم. انسان هایی که قبل از انسان هومو ساپینس یعنی همان انسان مدرن و در برهه ای از زمان هم دوره آنها زندگی می کردند.

متن کامل »

انسانهای اولیه در ۱.۲ میلیون سال پیش چه چیزهایی می‌خوردند؟

انسانهای اولیه

محققان موفق شدند تا فسیل دندانی را پیدا کنند که حدود ۱.۲ میلیون سال قدمت دارد و با بررسی این دندان باستانی متوجه شدند که انسانهای اولیه چه چیزهایی را به عنوان غذا می‌خوردند. مطالعات صورت گرفته بر روی این فسیل و بقایای میکروبی موجود در آن نشان‌دهنده‌ی این موضوع است ...

متن کامل »