اولین اسمارت فون آمازون

جمع بندي شايعات و اطلاعات منتشر شده از اولين اسمارت فون آمازون در آستانه معرفي

مدت زيادي است که شايعات و اخبار مختلفي پيرامون اولين اسمارت فون کمپاني آمازون منتشر مي گردد.اکنون انتظارات رو به پايان است و آمازون امروز در يک رويداد اختصاصي اولين تلفن هوشمند خود را معرفي خواهد کرد.در اين پست به جمع بندي اطلاعات منتشر شده و بررسي وقايع پيش از ...

متن کامل »