اولین پرواز بشر

افتخار اولین پرواز متعلق به گوستاو وایتهد بود نه برادران رایت !

 یک محقق استرالیایی در ادعایی جنجالی، افتخار اولین پرواز را متعلق به «گوستاو وایتهد» و نه «برادران رایت» دانست.هنگامی که یک ویژه‌نامه صدمین سالگرد ژورنال مرجع هوانوردی به نام Jane’s All the World’s Aircraf t، اوج گیری اولین پرواز را از انحصار برادران رایت درآورد، تردیدی جدی در منابع تاریخی ...

متن کامل »