اپلیکیشن تعیین زمانن مرگ

اپلیکیشن Deadline به شما می گوید دقیقا چه مدت دیگر زنده اید؟!

کمپانی  Gist LLC ، اپلیکیشنی را معرفی نموده که با دریافت مجموعه ای از اطلاعات پزشکی، زمان باقی مانده ی عمر شما را حتی به دقیقه و ثانیه مشخص می کند! این کمپانی، اذعان کرده  که نمی تواند زمان مرگ شما را با دقت ۱۰۰% ، تعیین کند، اما می تواند ...

متن کامل »