اینترنت اشیا در ایران

تحول صنایع و زندگی مردم با اینترنت اشیا ؛ مزایا و معایب اینترنت اشیا را بشناسید

اینترنت اشیا

فناوری اینترنت اشیا این روزها بسیار مورد توجه قرار گرفته و قرار است همه چیز را به اینترنت و شبکه‌های ارتباطی متصل کند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که تا سال 2020 حدود 50 میلیارد وسیله‌ی مختلف، به اینترنت متصل شوند.

متن کامل »