اینستاگرام threads

اپلیکیشن Threads اینستاگرام برای گفتگوی دوستان نزدیک با هم عرضه شد

اپلیکیشن Threads اینستاگرام

اینستاگرام اپلیکیشن Threads را با هدف ایجاد محیطی مستقل برای گفتگوی دوستان نزدیک اینستاگرامی با یکدیگر عرضه کرد. این اپلیکیشن برای دو پلتفرم اندروید و آی او اس منتشر شده است.

متن کامل »