اینفینیتی M30

نگاهی به بدترین ماشین های تاریخ (بخش سوم)

بدترین ماشین های تاریخ

همان‌گونه که وعده داده بودیم، قرار است بدترین ماشین های تاریخ را در چهار بخش معرفی کنیم. در دو بخش قبلی 30 خودروی ضعیف و ناامیدکننده از شرکت‌های خودروسازی مختلف را بررسی کردیم و حالا رسیدیم به 15 مورد دیگر از بدترین ماشین های تاریخ. در سومین بخش از این ...

متن کامل »