ایون بورد

ایون بورد ، هر اسکیت بوردی را موتور دار می‌کند

ایون بورد

با ایون بورد می‌توان هر اسکیت بوردی را موتور دار کرد. آیا شما اسکیت بورد دارید؟ گمان می‌کنید که از سرعت بالایی برخوردار نیست؟ شاید چیزی شبیه هاوربورد (hoverboard) یا سِگ‌وِی (Segway) بتواند کمک بزرگی باشد؛ اما شما چیزی می‌خواهید در فرم و قالب یک اسکیت بورد.

متن کامل »