باد کسوفی

راز باد کسوفی بعد از ۳۰۰ سال توسط محققین بر ملا شد

باد کسوفی

حدود ۳۰۱ سال پیش اخترشناس انگلیسی ادموند هالی «Edmund Halley» خورشید گرفتگی را مشاهده کرد که همزمان همراه با تغییرات عجیب هوا بود. وقتی بادگرفتگی رخ می‌داد هوا سرد و تاریک شده و رطوبت آن بیشتر می‌شد. این پدیده را آقای هالی در بین تماشاگران مشاهده کرده بود ولی نتوانست بفهمد که ...

متن کامل »