بارش شهاب سنگ در ایران

آسمان ایران در روز سه‌شنبه 23 آذر، میزبان یک شهاب باران است

شهاب باران

روز سه‌شنبه 23 آذر، آسمان ایران شاهد بارش شهابی دوپیکری (جوزایی) خواهد بود. به گفته‌ی مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران، این شهاب باران از تعداد بالای ZHR (تعداد بارش شهاب در ساعت) برخوردار است که آن را به شدیدترین بارش شهابی سال 95 تبدیل خواهد کرد.

متن کامل »