بازیافت زباله‌های الکترونیک

تولید سالانه ۵۰۰ هزار تن انواع زباله الکترونیک در کشور !

تنها مجموعه فعال در زمینه بازیافت زباله‌های الکترونیک کشور، آماری مبنی بر تولید بیش از ۵۰۰ هزار تن پسماندهای الکترونیک در کشور ارایه کرده و بر این اساس اعلام شد که تقریبا هیچ سیستمی برای جمع آوری و بازیافت این نوع زباله ها وجود ندارد.

متن کامل »