برخورد سنگ فضایی به ماه

علت پیدایش حلقه های روی سطح ماه چیست؟

حلقه های روی سطح ماه

دانشمندان ناسا با استفاده از اطلاعات ارسالی از سوی فضاپیمای Grail توانستند علت پیدایش حلقه های روی سطح ماه را کشف کنند. این فضاپیما در سال ۲۰۱۱ به فضا پرتاب شد و اطلاعات بسیار مهمی را در اختیار محققان قرار داده است.

متن کامل »