برخورد شهاب سن

برخورد شهاب سنگ در نیکاراگوئه + عکس و ویدیو

یکشنبه شب نهم سپتامبر (۱۶ شهریور) ساکنان شهر ماناگوآ پایتخت نیکاراگوا صدای مهیب انفجار را از نزدیکی فرودگاه این شهر شنیدند.این صدا که بیشتر شبیه انفجار بمب بود، به برخورد یک شهاب‌سنگ با زمین و ایجاد دهانه برخوردی به عرض ۱۲ متر و عمق آن پنج متر مربوط می‌شد.

متن کامل »