برنامه Fender Tune

Fender اپلیکیشن کوک گیتار خود را به پلتفرم اندروید می‌آورد

Fender اپلیکیشن کوک گیتار خود را به پلتفرم اندروید می‌آورد

در گذشته اگر نوازنده‌ای میخواست گیتار و یا هر ساز دیگری را کوک کند، یا باید از یک پیانو استفاده میکرد (اگر خود پیانو به طور دقیقی کوک شده باشد) و یا باید یک دستگاه تیونر جداگانه را خریداری میکرد. در حال حاضر هم تیونرهای فیزیکی در بازار وجود دارند، ...

متن کامل »