برندسازی

چگونه در شبکه‌های اجتماعی برند شخصی خودمان را ایجاد کنیم؟

social-media

برند شخصی، دیگر قلمرو منحصربه‌فردی در افکار و استراتژی‌های رهبران و مدیران نیست. همه‌ی ما می‌توانیم در حوزه‌ای که فعالیت می‌کنیم، برند شخصی خودمان را خصوصا در شبکه‌های اجتماعی داشته باشیم.

متن کامل »