بزرگترین ربات دنیا

تماشا کنید : بزرگترین ربات دنیا یک اژدهای آتشین است !

شرکت Zollner Elektronik AG با ساخت ربات ۸ متری رکورد گینس این عنوان را از آن خود کرده است . این ربات اژدهایی است که ۱۶ متر طول دارد و می تواند از دهان خودش آتش بیرون دهد . این رکورد که حدود ۱ سال است ثبت شده هنوز هم ...

متن کامل »