بوئینگ 777 ایکس

بوئینگ 777X ؛ آزمایش بزرگ‌ترین هواپیمای جت دو موتوره جهان موفقیت آمیز بود

بوئینگ 777X

هواپیمای جت دو موتوره بوئینگ 777X با موفقیت آزمایش شد. گفته می‌شود این هواپیما، بزرگ‌ترین هواپیمای پهن پیکر در جهان است و بیشترین گنجایش برای حمل مسافر را در بر می‌گیرد.

متن کامل »