بیگ بنگ

احتمال دارد کل جهان هستی درون یک سیاه چاله غول‌پیکر باشد

جهان هستی درون سیاه چاله

بسیاری از اخترشناسان تلاش می‌کنند با استفاده از تلسکوپ‌های قدرتمند به بررسی کهکشان ها و ستاره های جدید بپردازند. هرچند که بر اساس یک نظریه جدید کل جهان هستی درون یک سیاه چاله غول‌پیکر قرار دارد.

متن کامل »