تأثیر نور آبی تبلت بر روی خواب

مطالعه به وسیله تبلت‌ها در آخر شب بر روی کیفیت خواب شما تأثیر می‌گذارد

بر اساس تازه‌ترین مطالعات، محققین دریافته‌ اند که مطالعه به وسیله تبلت‌ها و تلفن‌های هوشمند در دقایقی قبل از خواب می‌تواند بر روی کیفیت خواب شما تأثیرات مستقیمی داشته و موجب احساس خواب آلودگی کمتری در شما شود. محققین پیشنهاد می‌کنند که جهت داشتن خوابی آسوده، ساعاتی قبل از خوابیدن ...

متن کامل »