تاثیر گرما بر روی بدن

گرم شدن زمین منجر به کوتاه شدن قد انسان‌ها می‌شود

گرم شدن زمین

نتایج جدیدترین پژوهش‌های محققان نشان می‌دهد که گرم شدن زمین می‌تواند در طولانی‌مدت بر روی قد انسان‌ها تاثیر بگذارد و منجر به کوتاه شدن نسل انسان‌ها شود. بررسی‌های دانشمندان بیان‌گر آن است که در گذشته نیز پستانداران با کوچک شدن به گرمای شدید هوا واکنش نشان داده‌اند.

متن کامل »