تبلیغ خودروهای آمریکایی در تهران

با وجود توقف شماره‌گذاری، خودروهای تولید آمریکا در تهران تبلیغ می‌شوند

خودروهای تولید آمریکا

اخیرا پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام کرد که خودروهای تولید آمریکا در ایران شماره‌گذاری نخواهند شد و شهروندان از خرید این خودروها خودداری کنند تا دچار ضرر نشوند. با این وجود همچنان در سطح شهر تهران شاهد بیلبوردهای تبلیغاتی این خودروهای وارداتی هستیم.

متن کامل »