تسلا s منصوری

رونمایی از تسلا اس با هنرنمایی و تیون منصوری

قبل از توضیح در مورد تسلا مدل s تیون منصوری نه تنها برای ایرانی ها بله برای بیشتر مردم دنیا که دستی بر آتش اخبار ماشین دارند هر جایی که نامی از یک ماشین تیون به گوش می رسد و یا این که تصویری از آن در اینترنت و یا ...

متن کامل »