تصاویر تاریخی از معماری

۱۰ بنای شگفت انگیز جهان در سال های ۱۸۴۰ تا ۱۹۴۰

10 بنای شگفت انگیز جهان در سال های 1840 تا 1940

معماری هنر پیچیده ای است که پیدایش آن، به ابتدای زندگی بشریت در زمین باز می گردد. معماری از دوره های پیش از تاریخ ، اساسی ترین نیاز بشر برای ساخت سرپناه و خانه بوده است. در هر گوشه ای از این جهان زیبا، سازه ای خیره کننده از معماری ...

متن کامل »