تعرفه واردات خودرو

زخم جدید دولت بر پیکره بازار خودرو؛ تعرفه واردات خودروها تا 171 درصد افزایش یافت

تعرفه واردات خودروها

دولت با افزایش تعرفه واردات خودروها تا حداکثر 171 درصد، زخم جدیدی بر پیکره بازار خودرو وارد کرد. سود بازرگانی خودروهای برقی هم از صفر به 11 درصد افزایش یافت.

متن کامل »