تغییر نقطه زوم عکس

تغییر نقطه زوم تصویر، پس از عکسبرداری

    محققان موفق به ساخت دوربینی شده‌اند که می‌توان نقطه کانونی و محل زوم روی عکس گرفته شده را تغییر داد. در دوربین های دیجیتال، یک ردیف لنز در قسمت جلو حسگر تصویر قرار دارد؛ اما در دوربین Lytro‌ ، یک ردیف میکرولنز بین لنزهای اولیه و سنسور تصویر ...

متن کامل »