توربین زیر آبی

توربین آبی زیر دریایی ، دستاورد جدید بشر برای دستیابی به انرژی های پاک

گسترش روزافزون دستگاه های الکترونیکی نیاز ما را به انرژی الکتریکی بیشتر و بیشتر کرده و با توجه به مشکلات و مضرات سوخت های فسیلی ، تحقیقات برای دستیابی به انواع انرژی های پاک و تجدید پذیر همچنان ادامه دارد.آخرین دستاورد بشر برای تامین انرژی از طریق منابع تجدید پذیر ...

متن کامل »